اپاانا

حرف را باید زد /درد را باید گفت / سخن از جور من و جور تو نیست / سخن از متلاشی شدن یک دوستی ست/ وعبث بودن پندار سرورآور مهر

آذر 90
2 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
4 پست
فلسطین
1 پست