نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت

ولی بسیار مشتاقمکه از خاک گلویی سوتکی سازد

گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش

واوهر دم دم گرم خود را در گلویم سخت بفشارد

و خاک خفتگان خفته را آشفته تر سازد

بدین سان بشکند هر دم سکوت مرگ بارم را

 

 

(دکتر شریعتی)

/ 0 نظر / 12 بازدید